آفتاب

جوک های خنده دار و جالباگر می خواهید شاد شوید و روحیه تان عوض شود به شما پیشنهاد می کنم در این مطلب همراه ما باشید. در اینجا طنز نوشته های کوتاه جالب و خنده داری را می توانید بخوانید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگر گفتید چطور می شه چهار نفر زیر یک چتر بایستند و خیس نشن؟

وقتی هوا آفتابی باشه این کار را انجام دهند!!!!!!!!!!!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگر سر پرکار گیج برود چی می کشه؟

جواب...... بیضه!!!!!!!!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

چرا لک لک موقع خواب یه پاشو بالا می گیره؟

چون اگه هر دو پاشو بالا بگیره می افته!!!!!!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

چرا دود از دودکش بالا می رود؟

چون ظاهرا چاره دیگری نداره!!!!!!!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شباهت نون سوخته با آدم غرق شده چیه؟

هر دو تا شونو دیر کشیدن بیرون!!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

چه جوری زیردریایی بعضیا رو غرق می کنن؟
ساده اس، به غواص می ره در میزنه و فرار می کنه!!!!!!!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خط وسط قرص برای چیه؟

برای اینکه اگه با آب نرفت پایین با پبچ گوشتی بره!!!!!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

چرا فیل از سوراخ سوزن رد نمی شه؟
برای اینکه ته دمش گره داره!!!!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگه گفتین بزرگترین آرزوی یه گوسفند چیه؟

خوب اینکه برای یه بارم که شده بره جلوی وانت بشینه!!!!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_