آفتاب

باحال ترین جوک ها و لطیفه های لذت بخشداستان های خنده دار و لذت بخش و جالب را می توانید در اینجا بخوانید و لذت ببرید

یارو با زن و بچه اش میره خونه می بینه بوی گاز میاد

داد میزنه میگه: کسی چراغو روشن نکنه خودم کبریت دارم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یارو عقب عقب راه میره ازش می پرسن...

چرا اینطوری راه میری؟

میگه: آخه بچه ها میگن از پشت شبیه آرنولدی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یارو تو اتوبوس عاشق به دختره میشه

شماره پلاک اتوبوس رو بر میداره.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یه روز به یه نفر میگن:

دو دوتا میشه چندتا؟

میگه: چهارتا

بهش میگن برو بابا جوکمونو خراب کردی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یارو میره دستشویی با دهن خونی بر میگرده

میگن: چی شده؟

میگه: مسواکش خیلی گنده بود.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


زن در بستر بیماری بود، از شوهر خودش می پرسه:

اگه من بمیرم تو چی کار می کنی؟

شوهر میگه: وای نگو دیوونه میشم

زن میگه: دوباره ازدواج می کنی؟

شوهر میگه: نه بابا دیگه اینقدرها هم دیوونه نمیشم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


مراد: خبر داری کلنگ خورد سر اصغرآقا و اونو کشت؟

یارو: خب خدا رو شکر تو چشمش نخورد و گرنه کور میشد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


به یکی میگن با بالش جمله بساز

میگه: یه پرنده دیدم زدم به بالش.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_