آفتاب

کلان‌ برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش تفصیلی اجرای کلان برنامه‌های این وزارتخانه در سال ۹۸ را منتشر کرده است.

تقویت ظرفیت‌های مردمی فرهنگ و هنر، بهبود کسب‌و‎کارهای فرهنگی، گسترش مناسبات فرهنگی ایران و جهان، شفاف سازی‌فرهنگی، هماهنگی فرهنگی دستگاه‌های کشور و دولت الکترونیک و هوشمندسازی مدیریت فرهنگی  از جمله این برنامه‌ها هستند.


وبگردی