آفتاب

چند روش برای تداوم یادگیری کودکان در دوران کروناکودکان در دوران شیوع کرونا در موقعیت تازه‌ای آموزش می‌بینند که قبلا مشابه آن را تجربه نکرده اند.

دوری از فضای مدرسه و کار با اینترنت و وسایل دیجیتالی ممکن است فرآیند یادگیری را با چالش‌هایی مواجه کند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روش‌هایی را به والدین توصیه می‌کند تا به تداوم یادگیری کودکان در دوران کرونا کمک کنند.