آفتاب

چالش‌های دولت دوازدهم در چهارسالی که گذشتدوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی با بحران‌ها و چالش‌های مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همراه بود که جنگ اقتصادی آمریکا و شیوع ویروس کرونا از مهمترین آن‌ها بودند.

در آستانه آغاز به کار دولت سیزدهم، چالش‌های مهم دولت دوازدهم در چهار سال گذشته را مرور کرده‌ایم. ببینید.