آفتاب

منابع عمومی در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰منابع عمومی در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ و بعد از تغییرات در اواخر بهمن امسال، به چه شکل و به چه میزان پیش‌بینی شده است؟

برای منابع عمومی بیش از ۸۵۴ هزار میلیارد تومان و برای درآمدها هم مبلغ حدودا ۳۶۷ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شود.
گرافیک: پدرام آقایی
منبع داده‌ها: سازمان برنامه و بودجه کشور

وبگردی