آفتاب

مقایسه اصلی‌ترین واکسن‌های حال حاضر کروناتاکنون چهار واکسن کووید-۱۹ در جهان به مرحله نسبتاً قطعی و نهایی رسیده است و برخی از آنها در مسیر گرفتن تأییدیه‌های لازم توسط سازمان‌های نظارتی قرار دارند.

نوع ساخت، نگهداری و میزان اثربخشی هرکدام از این واکسن‌های با یکدیگر متفاوت است. در این اینفوگرافیک به این چهار واکسن کرونا و برخی ویژگی‌ها و تفاوت‌های آنها اشاره شده است.

گرافیک: پدرام آقایی
ایسنا
منبع داده‌ها: شرکت‌های نامبرده - سازمان بهداشت جهانی

وبگردی