آفتاب

فناوری در خدمت پایش و کنترل کرونادر گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تجربه ایران در به‌کارگیری ظرفیت‌های ICT در مدیریت کرونا در سه حوزه پایش و کنترل کرونا، کسب و کارها و پیشگیری و درمان ارزیابی شده است.

برخی از موارد کاربرد فناوری در حوزه پایش و کنترل کرونا را در این طرح ببینید.

وبگردی