آفتاب

عادت‌هایی که شما را از آلزایمر دور می‌کندگاهی اوقات بی‌آنکه بدانیم بعضی عادت‌ها ما را به سمت بعضی بیماری‌ها هدایت می‌کنند.

برای همه ما پیش می‌آید کارهایی انجام دهیم که نباید؛ اما بعضی از عادات بدمان به مغز بار اضافی وارد می‌کنند. عواملی مثل کم‌خوابی و پرخوری از جمله علل زوال عقل و آلزایمر هستند.

منبع: آژیرخبر

وبگردی