آفتاب

سرنوشت لوایح چهارگانه FATFگروه ویژه اقدام مالی یا FATF در سال‌های اخیر ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی را به ایران ارائه داده است تا وارد لیست سیاه نشود.

 از مجموع اقدامات درخواستی FATF تنها دو مورد لایحه الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو باقی مانده که در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.


منبع: ایرنا

وبگردی