آفتاب

رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹به گفته «عبدالناصر همتی» رییس بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در ۶ ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی با نفت ۱.۳ درصد بوده است.

تولید ناخالص داخلی نیز از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال ۹۸ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال۹۹ رسیده است.

ایرنا

وبگردی