آفتاب

راهنمای نظارت بر آموزش مجازیوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با آغاز سال تحصیلی جدید راهکارهایی برای نظارت والدین بر آموزش مجازی و استفاده دانش‌آموزان از اینترنت ارائه داد و توصیه کرد علاوه بر این موارد، والدین خودشان هم بر فعالیت فرزندان نظارت داشته باشند و آن‌ها را در فضای مجازی رها نکنند.
وبگردی