آفتاب

خاورمیانه در سال ۲۰۲۰خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ با بحران‌ها و حوادث گوناگونی روبرو بود. ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به دستور ترامپ و عادی‌سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی از جمله وقایع مهم این سال بودند.

همه‌گیری ویروس کرونا کشورهای خاورمیانه را نیز مانند سایر مناطق جهان تحت تأثیر قرارداد.

وبگردی