آفتاب

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰پس از سه جلسه رایزنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش رو ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان تعیین شد که نسبت به سال جاری، 39 درصد رشد داشته است.

جزئیات تصمیم شورای عالی کار را ببینید.

وبگردی