آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسیدخونی ، مسمومیت اسیدی خون


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
اسیدخونی ، مسمومیت اسیدی خون

واژه انگلیسی
Acidosis

توضیحات
نوعی بیماری متابولیکی در نشخوارکنندگان که در آن مقدار زیادی از اسید موجود در شکمبه جذب گردش خون گشته و سطح بی‌کربنات خون را پائین می‌آورد. اسیدی شدن شکمبه در نشخوارکنندگان از مصرف زیاد کربوهیدرات‌های سپل‌الهضم (غلات) و تولید مقدار فراوان لاکتات و اسیدهای چرب فرّار و کاهش PH شکمبه عبارتند از: کاهش اشتها ، اسهال ، وجود مخاط در مدفوع ، کاهش آب بدن ، عدم تعادل و گاهی اوقات مرگ.