آفتاب

واژه نامه های آفتاب

امساک


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
امساک

واژه انگلیسی
Abstinence

توضیحات
از دید سینیور، ایجاد کالاهای سرمایه‌ای در گرو پس‌انداز از درآمد جاری به‌منظور انباشت ذخیره سرمایه و ایجاد جریان کالاهای مصرفی بیشتر در آینده است. جان استوارت میل مفهوم امساک را گسترش می‌دهد، به گونه‌ای که پاداش برای گذشت و خودداری از مصرف خود سرمایه را نیز در برمی‌گیرد. این دو عامل امساک، نظریه‌ای دربارهٔ عرضهٔ پس‌انداز ارائه می‌کند که می‌تواند همراه با تقاضای سرمایه‌گذاری برای توضیح و توجیه وجود اندازهٔ بهرهٔ مثبت مورد استفاده قرار گیرد