آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ورق عایق صوتی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
ورق عایق صوتی

واژه انگلیسی
Acoustical insulation board

توضیحات
ماده‌ای متخلخل به شکل ورق که برای مصرف به‌عنوان مادهٔ عایق صوت ، یا به صورت عضوی در شیوه‌های ساخت عایق صوت طراحی شده است.