آفتاب

واژه نامه های آفتاب

در آکوستیک


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
در آکوستیک

واژه انگلیسی
Acoustical door

توضیحات
در سنگین و توپری که دورتا دور آن لایی درز‌گیر نصب شده است ، معمولاً پاشنهٔ در خودکار دارد؛ به این منظور ساخته می‌شود که صدای کمتری از خود عبور دهد ، این نوع در معمولاً دارای درجه‌بندی (STC) است که میزان عایق‌بندی صوتی آن را نشان می‌دهد.