آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شاه بلوطی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
شاه بلوطی

واژه انگلیسی
Acorn

توضیحات
آذین کوچکی به شکل میوهٔ درخت بلوط گاهی به‌عنوان سر مناره ، سقف‌آویز یا عنصری تزئینی در سنتوری شکسته ، یا تزئین روی پانل کنده‌کاری شده به‌کار می‌رود.