آفتاب

واژه نامه های آفتاب

معماری هخامنشی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
معماری هخامنشی

واژه انگلیسی
Achaemenid architecture

توضیحات
معماری دوران فرمانروایی سلسلهٔ هخامنشیان در ایران باستان(قرن ششم تا قرن چهارم قبل از میلاد) که حاصل ترکیب و اقتباس التقاطی عناصر معماری کشورهای همجوار بود. این سبک معماری در ساخت تالارهای پرستون به تیپ ساختمانی کاملأ اصیل و بدیعی دست یافت.