آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صفحهٔ دسترسی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
صفحهٔ دسترسی

واژه انگلیسی
Access plate

توضیحات
صفحهٔ قابل باز کردن یک قاب (معمولاً با پیچ نصب می‌شود) و معمولاً آن را در سقف یا دیوار تعبیه می‌کنند بازدید ناحیه‌ای را که در غیر این صورت دسترسی به آن مقدور نیست امکان‌پذیر می‌کند.