آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برگ کنگری


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
برگ کنگری

واژه انگلیسی
Acanthus

توضیحات
آذینی شبیه برگ‌های کنگر که آذین مشخصهٔ سر ستون‌های کُرنتی و ستون‌های مختلط (کرنتی - یونی) است. صورت طوماری برای آذین روی کتیبه‌ها ، افریزها و مانند آنها دیده می‌شود.