آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جاذب


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
جاذب

واژه انگلیسی
Absorbent

توضیحات
ماده‌ای که به سبب داشتن میل ترکیبی با بعضی مواد ، یکی یا چند تا از این مواد را از مایع یا گازی که با آن تماس دارد استخراج می‌کند و در طی این فرایند ، از لحاظ فیزیکی ، یا شیمیایی ، یا هردو تغییر می‌یابد.