آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کنده‌کاری


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
کنده‌کاری

واژه انگلیسی
Abate

توضیحات
۱.برداشتن ماده ، مانند عملی که در سنگ‌تراشی انجام می‌شود. ۲.در فلزکاری ، کوبیدن یا تراشیدن فلز به صورتی که نقش یا شکل نیم‌برجسته‌ای در آن ایجاد شود.