آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خشکی پوست ، خشکی قرنیه


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
خشکی پوست ، خشکی قرنیه

واژه انگلیسی
Xerosis

توضیحات
عارضه‌ای است که به صورت خشکی پوست یا خشکی قرنیهٔ چشم تظاهر می‌کند وعلت آن معمولاً کمبود ویتامین آ است.