آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خشکی قرنیه


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
خشکی قرنیه

واژه انگلیسی
Xerophthalmia

توضیحات
خشکی و کدری قرنیهٔ چشم حیوانات و انسان در ا ثر کمبود ویتامین An. گزوفتالمی در حیوانات بیشتر در مواردی اتفاق می‌افتد که دام‌ها دسترسی به علوفه سبز یا خوراک حاوی کاروتن کافی نداشته باشند. در کودکان ، بیشتر در مواقعی اتفاق می‌افتد که دسترسی به شیر کامل ، کره ، سبزی‌ها و میوه‌ها نباشد. به محض مشاهده علائم این بیماری تغذیه‌ای ، باید از مکمل ویتامین (A) در تغذیهٔ حیوان یا انسان مبتلا استفاده کرد تا از عوارض بعدی آن که کوری است جلوگیری شود.