آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سینامات آلیل


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
سینامات آلیل

واژه انگلیسی
Allyl cinnamate

توضیحات
یک ماده طعم‌دهنده مصنوعی که نسبتاً پایدار است و شکل مایع آن زرد روشن و بوی گیلاس دارد. از این ماده به میزان ۱ تا ۲ قسمت در میلیون در صنایع غذائی نانوائی و آب‌نبات سازی استفاده می‌شود.