آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آنترانیلات آلیل


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آنترانیلات آلیل

واژه انگلیسی
Allyl anthranilate

توضیحات
نوعی مایع طعم‌دهنده مصنوعی ، به رنگ زرد روشن ، با بوئی مشابه بوی برگ درختچه انگور که پایدار است ، ولی ممکن است تغئیر رنگ دهد. این مایع را باید در ظروف شیشه‌ای یا فلزی با پوشش داخلی قلع ذخیره کرد. از این ماده به میزان ۱ تا ۲ قسمت در میلیون در تهیه نوشیدنی‌ها و آب نبات‌ها استفاده می‌کنند. ‌