آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آرد همه کاره ، آرد همه منظوره ، آرد خانواده


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آرد همه کاره ، آرد همه منظوره ، آرد خانواده

واژه انگلیسی
All purpose flour

توضیحات
آردی است که با خواص حدّ واسط آرد گندم (با پروتئین بیش از ۱۰/۵ درصد و خاکستر ۰/۴ تا ۰/۵ درصد) و آرد کیک (با پروتئین کمتر از ۱۰ درصد و خاکستر کمتر از ۰/۴درصد) ، این آرد از گندم سخت یا نرم تولید می‌شود و از آن در تولید سُس گوست (gravies) و نیز در نانوائی استفاده می‌شود.