آفتاب

واژه نامه های آفتاب

طعم قلیائی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
طعم قلیائی

واژه انگلیسی
Alkaline flavour (flavor)

توضیحات
یک طعم نامطبوع در کره که از استعمال بیش از حدّ مواد خنثی کننده در خامۀ ترش نتیجه می‌شود.