آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسید آلژینیک


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
اسید آلژینیک

واژه انگلیسی
Alginic acid. (C۶H۸O۶)n.

توضیحات
اسیدی است به شکل پودر سفید مایل به زرد که از نوعی علف دریائی به نام لاتین Macrocystis pyrifera استحصال می‌شود. نمک‌های این اسید شامل آلژینات‌های سدیم ، آمونیم ، پتاسیم و پروپیلن گلیکول است ، این اسید به‌صورت قرص حل‌شونده و به‌عنوان یک افزودنی ضدّ اسید مورد استفاده قرار می‌گیرد.