آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آلژینات‌ها ، نمک‌های اسید آلژنیک


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آلژینات‌ها ، نمک‌های اسید آلژنیک

واژه انگلیسی
Alginates.

توضیحات
نمک‌های اسید آلژنیک هستند که در بسیاری از گیاهان آبزی یا دریائی یافت می‌شود. این نمک‌ها مقدار زیادی آب را در خود نگه می‌دارند و به عنوان ۱. غلیظ کننده ، تثبیت کننده و امولسیون کننده در غذاهای مختلف. ۲. ایجاد کنندۀ حجم و نرمی در بستنی ، خامه مصنوعی و شیر تبخیر شده مصرف می‌شوند. آلژین‌ها با تشکیل ژل به‌عنوان عامل اتصال و سفت کنندۀ محیط‌های مایع عمل می‌کنند.