آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آلژین


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آلژین

واژه انگلیسی
Algin.

توضیحات
صمغی است که به‌هر یک از مشتقات اسید آلژینیک (آلژینات سدیم ، الژینات آمونیم و آلژینات پتاسیم) اطلاق می‌شود. این اسید از گونه‌ای علف دریائی قهوه‌ای رنگ به‌نام لاتین Macrocystis pyrifera استحصال می‌شود. نمک سدیم اسید آلژینیک موارد مصرف بیشتر دارد و به‌طور کلی از این نمک‌ها برای بهبود کیفیت بافت فیزیکی (سفتی ، ژل‌شوندگی و اتصال دهندگی) مواد غذائی استفاده می‌شود. آلژینات پروپیلن گلیکول یکی دیگر از مشتقات اسید آلژینیک است. آلژین‌ها در آب سرد قابل حل هستند و تحت شرایط اسیدی با یون کلسیم واکنش ژل غیرقابل برگشت ایجاد می‌کنند. از آلژین‌ها در تهیۀ بستنی ، ژل‌های دسری ، پودینگ‌ها و غیره استفاده می‌شود.