آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مسمومیت حاد نمکی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
مسمومیت حاد نمکی

واژه انگلیسی
Actue salt poisoning.

توضیحات
مسمومیت حیوانات در اثر مصرف نمک زیاد که گاهی کشنده است. علائم آن عبارتند از: تشنگی ، استفراغ ، درد ، اسهال ، گرفتگی عضلات ، ادرار فراوان و نبض ضعیف.