آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استوگلیسریدها


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
استوگلیسریدها

واژه انگلیسی
Acetoglycerides. Partial glyceride esters.

توضیحات
این مواد با تری گلیسیریدها در داشتن یک و گاهی دو اسید چرب زنجیر بلند متصل به مولکول گلیسرول که با اسیداستیک جایگزین شده‌اند اختلاف دارند. این مواد چرب نبوده و نقطه ذوب آنها پائین‌تر از تری گلیسریدهای معادل است.