آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تخمیر استیکی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
تخمیر استیکی

واژه انگلیسی
Acetic fermentation.

توضیحات
واکنش‌هائی که طی آنها اسید استیک در یک محلول رقیق از الکل اتیلیک در اثر تخمیرات باکتریائی حاصل می‌شود. برای مثال: تشکیل سرکه از آب سیب (شربت سیب) یا انگور.