آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انیدرید استیک


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
انیدرید استیک

واژه انگلیسی
Acetic anhydride. C۴H۶O۳.

توضیحات
ماده‌‌ای است که در صنایع غذائی از آن به‌عنوان استری کننده نشاسته استفاده می‌شود. از این ماده می‌توان به‌همراه انیدرید آدپیک نیز استفاده کرد.