آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فعالیت آب


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
فعالیت آب

واژه انگلیسی
Aw. Water activity.

توضیحات
در رابطه با غذا برای مصرف انسان ، این اختصار شاخصی است برای مقدار آب موجود در غذا به‌عنوان ماده مورد نیاز برای رشد باکتری‌ها. Aw۱ ؛ یعنی ، آب خالص که در آن هیچ رشد باکتریائی صورت نمی‌گیرد.