آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فرمان ناحیه‌ای ، حکم منطقه‌ای ، حکم منطقه‌بندی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
فرمان ناحیه‌ای ، حکم منطقه‌ای ، حکم منطقه‌بندی

واژه انگلیسی
Zoninig ordinance

توضیحات
احکام و دستورهایی که شهرداری در باره ساختمانها ، منازل مسکونی و تشکیلات تجاری قسمتهای مختلف شهر ، صادر می‌کند.