آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرخ کرایه منطقه‌ای


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نرخ کرایه منطقه‌ای

واژه انگلیسی
Zone freight rate

توضیحات
نرخ خاصّی که برای حمل و نقل کالاها در درون یک ناحیه درنظر گرفته شده است.