آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقهٔ آزاد


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
منطقهٔ آزاد

واژه انگلیسی
Zone, free

توضیحات
منطقهٔ آزاد تجاری ، بندر آزاد. منطقه‌ای که در آن تسهیلات خاصّی از نظر عوارض گمرکی ، خرید و فروش کالا در نظر گرفته می‌شود.