آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حلقه‌های همکای ، گروههای منطقه‌ای


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
حلقه‌های همکای ، گروههای منطقه‌ای

واژه انگلیسی
Zone circles

توضیحات
از تکنیکهای حلّ مسائل است که بر اساس آن ، حلقه‌های همکاری در گروههای خود نظم ، متشکّل می‌شوند تا بر انگیزه کاری بیفزایند و مشکلات را با کمک یکدیگر حلّ کنند.