آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سازمان موقتی ، ویژه‌سالاری


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
سازمان موقتی ، ویژه‌سالاری

واژه انگلیسی
Adhocracy

توضیحات
ادهوکراسی نوعی ساخت سازمانی است که موقّت بوده و برای رسیدن به هدفی مشخّص به وجود می‌آید. این نوع سازمان دارای روابط افقی ، سلسله مراتب محدود ، عدم تمرکز ، قوانین رسمی کم و انعطاف‌پذیری زیاد است. ادهوکراسی ساختاری پویا و ناپایدار ، متشکل از خزانه‌های تخصّصی جوان ، آموزش دیده ، آماده به کار و علاقه‌مند به خدمت است.