آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادگیری در عمل


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
یادگیری در عمل

واژه انگلیسی
Action learning

توضیحات
یکی از مفاهیم توسعه و بهبود سازمان که اول بار توسط Reg Revans در انگلستان مطرح شد. منظور از این عبارت این است که انجام دادن یک کار و ارزیابی آنچه که انجام داده‌اند آموزش ببینند. باید تمهیدی اتخاذ شود که این کار در شرایط مختلف و موفقیتهای متفاوت صورت پذیرد. در واقع باید مدیر یک مشکل واقعی را یک سازمان واقعی حل کند و از طریق آموزش ببیند برای مثال ، می‌توان برای مدتی کوتاه از مدیران خواست تا مشاغل خود را با یکدیگر عوض کنند و تجاربی تازه کسب کنند.