آفتاب

واژه نامه های آفتاب

افزایش درآمد در اثر مرغوبیت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
افزایش درآمد در اثر مرغوبیت

واژه انگلیسی
Accretion

توضیحات
فرایندی که طی آن درآمد ، به تبع ازدیاد سرمایه ، افزایش پیدا می‌کند. رشد در نتیجهٔ عوامل طبیعی (مانند عقب‌نشینی آب دریا و ایجاد زمین).