آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حسابدار


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
حسابدار

واژه انگلیسی
Accountant

توضیحات
کسی که در زمینهٔ شیوه‌ها و اصول حسابداری و موازین و مقررات نگهداری حساب ، متخصّص است و مسئولیت انجام امور حسابداری را بر عهده دارد.