آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نزخ بازده حسابداری


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نزخ بازده حسابداری

واژه انگلیسی
Accounting rate of return (ARR)

توضیحات
نرخ بازده حسابداری ، روشی است برای ارزیابی سرمایه‌گذاری که بر پایهٔ سود خالص یک پروژه استوار است. با این روش ، پروژه‌ها را بر مبنای بالاترین ARR که دارند می‌توان انتخاب کرد. مهمترین محدودیت این روش ، نادیده گرفتن ارزش زمانی پول است. مزیت این روش در نطر گرفتن هزینهٔ استهلاک است. درآمد ناشی از یک طرح ، تقسیم بر سرمایه‌گذاری اولّیه یا متوسط آن طرح.