آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صورتحسابی که قبلاً پرداخت شده است


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
صورتحسابی که قبلاً پرداخت شده است

واژه انگلیسی
Account renderde

توضیحات
صورتحسابی که مشتریان را از میزان بدهیشان بابت کالاها و خدماتی که دریافت داشته‌اند آگاه می‌سازد.