آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بازار طلا


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
بازار طلا

واژه انگلیسی
Gold market

توضیحات
بازار مبادلۀ طلا به‌صورت سکه یا شمش. در همۀ مراکز مالی جهان غیر از نیویورک بازار طلا وجود دارد ، ولی آزادی مبادلۀ طلا در همه جا نامحدود نیست. بازار طلای لندن ، که سابقۀ آن به سال ۱۶۸۴ بازمی‌گردد ، کاملاً آزاد است ، ولی در دورۀ پیش از الغای کنترل ارز در اکتبر ۱۹۷۹ مبادلۀ طلا صرفاً منحصر بود به دلالان مجاز و افراد غیرمقیم در بریتانیا. در حال حاضر در بازار طلای لندن ، که از معروف‌ترین بازارهای جهانی است ، پنج بنگاه دست‌اندرکار مبادلات طلا هر روز گرد هم می‌آیند و بادر نظر گرفتن عرضه و تقاضا ، قیمت طلا را برای همان روز تعیین می‌کنند.