آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بار مالیاتی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
بار مالیاتی

واژه انگلیسی
Tax Burden

توضیحات
اصابت نهائی مالیات تعیین شده مشخص‌کنندۀ بار مالیاتی است. در حقیقت بار مالیاتی گویای آن است که چه کسی چه مبلغ مالیات باید بپردازد. تشخیص واقعی بار یک مالیات معمولاً امر پیچیده‌ای است زیرا به‌دلیل انتقال مالیات‌ها (به‌ویژه درامور تجاری) ، غالباً پرداخت‌کنندۀ نهائی مالیات همان شخصی نیست که ابتدا آن را پرداخت کرده است. افزایش قیمت کالاها و خدمات از سوی عرضه‌کنندگان یکی از راه‌های انتقال مالیات به خریداران به‌‌شمار می‌رود.